donderdag 6 december 2007

Marketing voor onderwijs???

Op 29 en 30 november vond in Egmond aan Zee de tweedaagse plaats van de BTG Handel. Een bijeenkomst waarin o.a. teammanagers en docenten ideeën en good practices uitwisselen op het gebied van het handelsonderwijs. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van : ‘je moet het wel verkopen’. Marketing dus. Nu is dat een thema dat we in onderwijsland en zeker bij CGO is wat vaker moeten hanteren. Het lijkt namelijk wel of rondom onderwijs een steeds conservatievere wind gaat waaien. Zonder fundament of argument wordt CGO (en ook de ontwikkelingen in het mbo) op een hoop gegooid met het nieuwe leren of erger, er wordt een karikatuur gemaakt van het onderwijs waarin wordt gesteld dat het alleen maar zou gaan om vraaggestuurd en ongestructureerd werken.
De werkelijkheid is anders. Dat weten de docenten en ontwikkelaars in het onderwijs ook. Alleen dat verkoopt zo slecht!. Laten we ons eens wat meer concentreren op de 4 P’s.
Allereerst ons product: de talloze vormen van good practices, waarin leerlingen heel praktijkgericht leren, waar daadwerkelijk minder uitval is en waar de bedrijven tevreden zijn over de inzet van onze leerlingen in de stage. Maar kijk ook naar de bedrijven en projecten die de leerlingen runnen. Wat worden zij en wij daar enthousiast van. Leerlingen van Zorg runnen na een stage een afdeling van het ziekenhuis. Leerlingen van de grafische werkplaats maken de mooiste folders en horeca runt een restaurant dat al tot de kerst volgeboekt zit (hebben ze daar een ster of zo!)
Met dat product zit het dus aardig goed ( al kan dat altijd nog beter!), maar dat komt toch weinig onder de aandacht. Niet bij de kamercommissie en helaas al helemaal niet bij bijvoorbeeld een krant als het NRC (Next) waar kennelijk alleen aandacht is voor het onderwijs van voor 1960……….

Een volgende keer de volgende P

woensdag 14 november 2007

Centrale examens in het MBO

De vorige week maakte De Volkskrant melding van de wens van PvdA, SP en CDA om centrale examens voor met name Nederlands en MVT (Engels) in het MBO in te voeren. Dit ongetwijfeld omdat gemerkt is dat het niveau van de mbo-leerling op dit vlak (te) laag is. Ook het 'gedoe' rond het KCE en de op grond van ontoereikende examens afgekeurde opleidingen zijn hier debet aan.

Nu ben ik groot voorstander van meer kwaliteit en zal ik zeker beamen dat het niveau ( zowel Nederlands, als MVT, als ook rekenvaardigheid) te wensen over laat, maar het is de vraag om met de roep om centrale examens het onderwijs verbeterd wordt. OK, een gewaardeerd certificaat geeft een leerling in zijn beroep- en schoolloopbaan perspectief, maar het is geen garantie voor goed onderwijs. Het is de vraag of dit soort centrale examens zijn te combineren, met de eisen uit het kwalificatiedossier en de afstemming op de taal en gebruiken in het beroep, zeg maar de beroepscontext. Zeker nu de combinatie met het CEF en het CGO onderwijs nog nauwelijks is uit geëxperimenteerd. Ook aan verschil in leerstijlen, flexibilisering en onderwijs op maat doet deze 'oplossing' geen recht. Ik zie meer heil in schoolexamens op niveau (CEF- standaard) , waar taal en rekenvaardigheid, maar ook algemene competenties ( initiatief nemen, reflecteren en samenwerken) en beroepscompetenties ( van op tijd komen tot leiding geven) integraal aan de orde komen in simulaties en/of echte praktijksituaties. Als deze standaard op dit niveau wordt gehaald, zal dat het noodzakelijke onderwijs in taal, rekenen en algemene en specifieke beroepscompetenties een broodnodige impuls geven.

woensdag 5 september 2007

Streaming Video

Competentiegericht onderwijs eist veel vaker dat we leerlingen beoordelen in complexe beroepssituaties. Dat is vaak in de praktijk. Maar soms ook niet in de praktijk mogelijk. Laat staan dat het in de praktijk ook geoefend kan worden. Dus verzinnen we simulaties waarin we leerlingen beoordelen op competenties en werkprocessen. Een semi-realistische situatie, die vaak goed werkt, maar wel een nadeel heeft. Je moet erbij geweest zijn om te kunnen beoordelen. En dat kost tijd, veel tijd.
Misschien dat ‘streaming video’ hiervoor een oplossing kan bieden. Leuke bijkomstigheid: leerlingen vinden het maken van videofilms waarin ze zelf acteren leuk, kijk maar naar You Tube.

Wat is streaming video?
Een ( gesubsidieerd) project, waarbij digitale camera’s en een server met portal ( zeg maar een beheerde website waarop de filmpjes kunnen worden vertoond aan anderen) beschikbaar worden gesteld om via film competenties, gedrag en leerresultaten op te nemen. Ook goed te gebruiken om bijvoorbeeld leervragen, intenties of presentaties op te nemen en via een (link) digitaal portfolio beschikbaar te stellen.

Wie kan daar gebruik van maken?
Elke docent van de sector economie kan een verzoekje bij mij indienen om deze camera’s voor onderwijsdoelen te gebruiken. Via mij krijg je dan verdere instructies en ken je ermee aan de slag. Doelstelling is om dit jaar minstens 25 filmpjes op te nemen en beschikbaar te stellen.

PS. zo maken we ons onderwijs ook inzichtelijk voor anderen. Dus regisseurs en producers grijp je kans……

maandag 27 augustus 2007

We zijn weer begonnen

Na een heerlijke vakantie- 3 dagen Duitsland, verzorger tijdens de 4 daagse en 3 1/2 week Frankrijk- ben ik weer aan de slag gegaan. Het wordt weer een veelbewogen jaar. Een fysieke verhuizing en talrijke 'inhoudelijke' verhuizingen. Ik hoop dat die onderwijsinhoudelijke wijzigingen nu eens niet verziekt worden door rigide regelgeving en/of beperkte financiële ruimte. Dat er echt geëxperimenteerd kan worden met nieuw en fris onderwijs in een leuk, modern gebouw. Dus vanaf nu weer lekker aan de slag. En regelmatig nieuwe geposte blogs.
Ik heb trouwens ook via surfdiensten een my stite ( als experiment) aangemaakt. https://www.surfgroepen.nl/default.aspx

Hans

Ps als bijlage nog een filmpje van de haringparty ( EK<21)

maandag 25 juni 2007

vakantie

Nog een weekje en dan start de vakantie weer. Effe opladen in Duitsland, de vierdaagse ( Lenie loopt mee, ik verzorg) Frankrijk en dan weer vol aan de bak... ook met het weblog. Dus nog even wachten op wat berichtjes maar in augustus ben ik er weer

woensdag 16 mei 2007

EK < 21

Wat kan onderwijs toch ook leuk zijn. Binnenkort is Nijmegen een van de speelsteden voor de EK onder de 21. Nu hoef je geen voetbalgek te zijn om dit een leuk evenement te vinden. Ook voor onderwijsfreaks is dit een uitdaging. In ieder geval zien tal van medewerkers en leerlingen van het ROC-Nijmegen om rond het EK en alle zogenaamde site-events, die onder andere door de Gemeente Nijmegen georganiseerd worden kansen om ‘iets’ met het onderwijs te doen. Zo deed een groep leerlingen van marketing en communicatie een marktonderzoek naar Serviërs en organisaties van Serviërs in Nederland en Duitsland ( Nijmegen is thuishaven van de Servische ploeg), ontwiepen studenten van de grafische werkplaats een logo en banieren die onze stad sieren. Maar er gaat nog veel meer gebeuren: Promoteams en ticketverkoop, optreden van artiesten, bijdragen aan bewegingsfestivals, etc etc. Allemaal activiteiten waar leren, werken en doen met elkaar in verband gebracht worden. En allemaal activiteiten die zo veel gemeen hebben met competentiegericht onderwijs. Je ziet docenten en leerlingen enthousiast worden en net wat weer geven om de projectjes tot een goed einde te brengen. Dat is pas experimenteren. Geweldig. En dat is tevens een veel beter antwoord op mijn vorige stukje, waarin zo ‘kritsch’ gedaan werd over cgo.

maandag 16 april 2007

Tegenstander van CGO??

Donderdag 12 april een studiedag op de sector. Eindigend in een lagerhuisdebat over CGO. En wonder boven wonder- maar zo gaan in de voorbereiding soms dingen- , moest ik tegen pleiten.

Het verhaal druk ik hieronder af. Ik scoorde er goed mee. Het applaus maakte dat ik me ongemakkelijk voelde. Is de 'waarheid' zo simpel?? Eerst maar eens vragen om reacties aan jullie. Een volgende keer reageer ik zelf en dan met mijn echte mening!

Helaas is competentiegricht onderwijs (nog) niet geschikt voor onze MBO leerlingen.

Competentiegericht onderwijs.gaat ervan uit dat we leerlingen opleiden tot een beroep. En zelfs zo dat we de beroepscontext onderdeel laten zijn van onderwijsprogramma. Daarin vragen we leerlingen opdrachten uit te voeren, problemen op te lossen en via POP gesprekken leervragen te laten formuleren, waarmee ze vervolgens weer aan het werk moeten.

Onze leerlingen 17 jaar oud, net van het VMBO, zijn daar nog niet toe in staat. Ze weten niet of nauwelijks wat ze willen en als je ze vrij laat doen ze niets. Ze rommelen maar wat aan, met hun taakkaarten, ze weten niet waarom of waarvoor dat nodig is.

Deze leerlingen hebben juist structuur nodig. Er moeten eisen aan ze gesteld worden en dat kan het beste door ze eerst simpele ( kennis) theorie voor te zetten en dat te toetsen. En dat kan nu eenmaal het beste in een traditionele klassenstructuur met vast rooster en weinig poespas.

Daar moet de nadruk op liggen in het eerste jaar van de opleiding. Pas als ze die hobbel hebben genomen kunnen ze opgedane kennis in de praktijk gaan toepassen. In leerjaar twee of drie. Zo kunnen we de kwaliteit van onze opleidingen meten en waarborgen.
Laat competentiegericht onderwijs maar voor het HBO gelden, die leerlingen kunnen het misschien wel aan. Onze leerlingen in ieder geval niet!

woensdag 28 maart 2007

Meester!

Ok vorige week geen nieuws. Ik zat in Groningen bij de BVE conferentie. Veel oude communicatievormen dus. Barpraat enzo. Wel een aantal goede workshops, waarbij met name het thema "hoe organiseer je CGO' met alle logistieke dillemma's, KCE struikelblokken en 850 uren hobbels. Maar daar wil ik het niet over hebben, nu!

Net het boek uit van Frank McCourt 'Meester'. Waarin hij op zijn wijze beschrijft hoe hij zich als docent ontwikkelt en staande houdt. Met leuke stukjes relatieverende tekst.

citaat:

In de lerarenkantine kwam een jonge invalster naast me zitten. Ze zou in september met haar officiele loopbaan in het onderwijs beginnen, en vroeg of ik nog een gode raad voor haar had.
Probeer er achter te komen wat je leuk vindt en ga dat doen. Daar komt het uiteindelijk op neer. Ik geef toe dat ik lesgeven niet altijd leuk heb gevonden. Dat het me soms boven de pet ging. In het lokaal sta je er alleen voor, een man, een vrouw met elke dag vijf klassen. vijf klassen vol tieners. Een energie-eenheid tergeover hondertvijfenzetig tijdbommen en je zult manieren moeten vinden om het er levend van af te brengen..........
Maar als je volhoudt leer je de trucks en het klappen van de zweep. Het valt niet mee maar je moet leren je op je gemak te voelen in de klas......

Met andere woorden, heb oog voor leerlingen en blijf jezelf

woensdag 14 maart 2007

inspirerende innovators

Vanmorgen de 4de bijeenkomst van de innovatieregiseurs in ons ROC. Wat is dat zou je zeggen. Nou gewoon een bijeenkomst met personen uit alle lagen van ons ROC die betrokken zijn bij nieuwe projecten, ideen, initiatieven en activiteiten. Endie willen leren hoe deze zaken beter in gang te zetten en niet gefrusteerd weg te lopen bij elke mislukte verandering. En dat graag practies met veel voorbeelden te delen. En soms krijg je veel energie van zulke bijeenkomsten. Zeker als je ziet wat er allemaal gebeurd. Maatjes voor inburgering bij Zorg en welzijn, Jongens van techniek die via activiteitenbegeleiding nuttige apparaten voor zorgbeheovende uitdenken, VMBO-scholen die ons vragen behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van kwalificatieprofielen, etc, etc. Het bruist binnen ons ROC denk je dan. Nu nog koesteren, uitdragen en uitventen. Ja 10 jaar bestaansrecht, dat wordt wel duidelijk!

woensdag 7 maart 2007

3 x is scheepsrecht

Mijn derde Blog. Iedere keer wordt ik weer geconfronteerd met de belangrijkheid om op alle manieren te communiceren over onderwijsontwikkelingen. Leuke initiatieven, tegenvallende resultaten, anderluidende meningen, nieuwe vormen van ict-gebruik, pittige discussies, tevreden leerlingen, overdereven regelzucht, goede workshops, ellenlange ingewikklede stukken, etc etc. Ik wil daar iedere keer mijn steentje aan bijdragen, maar het schiet er vaak bij in. Druk op het werk, thuis nog een klus te doen, ook aandacht voor sport, een keer lekker koken, eten, en 'wat drinken. Een vakantie..... wat hebben we het toch druk.
Maar toch een nieuwe poging en het vaste voornemen elke week een bericht te plaatsten. Wie houdt me daar aan??, met andere woorden reacties welkom!

Hans Steeman