woensdag 5 september 2007

Streaming Video

Competentiegericht onderwijs eist veel vaker dat we leerlingen beoordelen in complexe beroepssituaties. Dat is vaak in de praktijk. Maar soms ook niet in de praktijk mogelijk. Laat staan dat het in de praktijk ook geoefend kan worden. Dus verzinnen we simulaties waarin we leerlingen beoordelen op competenties en werkprocessen. Een semi-realistische situatie, die vaak goed werkt, maar wel een nadeel heeft. Je moet erbij geweest zijn om te kunnen beoordelen. En dat kost tijd, veel tijd.
Misschien dat ‘streaming video’ hiervoor een oplossing kan bieden. Leuke bijkomstigheid: leerlingen vinden het maken van videofilms waarin ze zelf acteren leuk, kijk maar naar You Tube.

Wat is streaming video?
Een ( gesubsidieerd) project, waarbij digitale camera’s en een server met portal ( zeg maar een beheerde website waarop de filmpjes kunnen worden vertoond aan anderen) beschikbaar worden gesteld om via film competenties, gedrag en leerresultaten op te nemen. Ook goed te gebruiken om bijvoorbeeld leervragen, intenties of presentaties op te nemen en via een (link) digitaal portfolio beschikbaar te stellen.

Wie kan daar gebruik van maken?
Elke docent van de sector economie kan een verzoekje bij mij indienen om deze camera’s voor onderwijsdoelen te gebruiken. Via mij krijg je dan verdere instructies en ken je ermee aan de slag. Doelstelling is om dit jaar minstens 25 filmpjes op te nemen en beschikbaar te stellen.

PS. zo maken we ons onderwijs ook inzichtelijk voor anderen. Dus regisseurs en producers grijp je kans……

1 opmerking:

CresceNet zei

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o CresceNet(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. (If he will be possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll I thankful, bye friend).