woensdag 14 november 2007

Centrale examens in het MBO

De vorige week maakte De Volkskrant melding van de wens van PvdA, SP en CDA om centrale examens voor met name Nederlands en MVT (Engels) in het MBO in te voeren. Dit ongetwijfeld omdat gemerkt is dat het niveau van de mbo-leerling op dit vlak (te) laag is. Ook het 'gedoe' rond het KCE en de op grond van ontoereikende examens afgekeurde opleidingen zijn hier debet aan.

Nu ben ik groot voorstander van meer kwaliteit en zal ik zeker beamen dat het niveau ( zowel Nederlands, als MVT, als ook rekenvaardigheid) te wensen over laat, maar het is de vraag om met de roep om centrale examens het onderwijs verbeterd wordt. OK, een gewaardeerd certificaat geeft een leerling in zijn beroep- en schoolloopbaan perspectief, maar het is geen garantie voor goed onderwijs. Het is de vraag of dit soort centrale examens zijn te combineren, met de eisen uit het kwalificatiedossier en de afstemming op de taal en gebruiken in het beroep, zeg maar de beroepscontext. Zeker nu de combinatie met het CEF en het CGO onderwijs nog nauwelijks is uit geëxperimenteerd. Ook aan verschil in leerstijlen, flexibilisering en onderwijs op maat doet deze 'oplossing' geen recht. Ik zie meer heil in schoolexamens op niveau (CEF- standaard) , waar taal en rekenvaardigheid, maar ook algemene competenties ( initiatief nemen, reflecteren en samenwerken) en beroepscompetenties ( van op tijd komen tot leiding geven) integraal aan de orde komen in simulaties en/of echte praktijksituaties. Als deze standaard op dit niveau wordt gehaald, zal dat het noodzakelijke onderwijs in taal, rekenen en algemene en specifieke beroepscompetenties een broodnodige impuls geven.