woensdag 26 oktober 2011

Back2benches bij de Netwerkschool ( Boxmeer) Oktober 2011

Enkele jaren geleden bezocht ik ‘als leerling’ een aantal teams en opleidingen van de sector Economie van het ROC Nijmegen. Mijn bevindingen met competentiegericht onderwijs legde ik dan voor aan het betreffende team en we vergeleken dat met de teamvisie en plannen. Nu, als ondersteuner van de Netwerkschool heb ik een maandagochtend meegelopen met klas 1B in Boxmeer. Nadrukkelijk kreeg ik de opdracht mee om eens te kijken wat je allemaal met een Ipad zou kunnen als leerling.

Studentenportal

Om kwart voor negen loop in het lokaal ‘de boerderij’ in om de eerste les te volgen. 14 meiden en 4 jongens volgen een klassengesprek onder leiding van docente Maartje. Het gaat allereerst over de keuze voor een goed doel voor de ‘kerstactie’. Veel studenten dragen ideeën aan. Maartje neemt ze allemaal mee naar een vervolgactie. Dan gaan we het hebben over de studentenportal. Studenten hebben allemaal een laptop openstaan en proberen in te loggen. Gelijk val ik dus ‘als leerling’ door de mand omdat ik en studenten en de docent mag bijstaan bij wat inlogproblemen. En ik wist het natuurlijk al: wat is er nu vervelender als je als docent iets wil doen met ICT en het werkt niet. Dan is de servicedesk ver weg en je mooie lesvoorbereiding naar de knoppen. Gelukkig lukt het met een geleende laptop om in te loggen. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de studentenportal en het gebruik van live@edu voor hun (school) mail. Nu moeten docenten dat ook echt gaan gebruiken!

Stellingen scoren

De kleppen (van de laptops) gaan dicht. De studenten gaan via een 18 stellingen scoren op hun motivatie en inzet voor het (Netwerkschool) onderwijs. Via een soort puntenscore wordt duidelijk wie erg of erg weinig gemotiveerd is. Dat wordt ook klassikaal besproken. Het valt me op dat studenten hier goed mee omgaan, ook al is de score laag. Het geeft in eider geval een duidelijk beeld van elke student en ik zou dit hebben opgenomen in een soort POP-formulier om daar in individuele gesprekken mee verder te gaan. Jammer dat hier niet gekozen is voor een digitale methode. Er zijn genoeg middelen (SurveyMonkey; Socrative of Google ??) om dit vorm te geven (en gelijk te kunnen opslaan) Bij deze interactie was de Ipad ongetwijfeld goed van pas gekomen.

Competent City

Ondertussen help ik een aantal studenten met de verwerking van hun opdrachten tijdens Competent City. Deze bijeenkomst van docenten, ontwikkelaars en leidinggevenden uit het MBO was door de Netwerkschool aangegrepen om via het uitvoeren van een gezondheidscheck zichzelf te promoten. Via: http://youtu.be/Zajp1Y5rgGY is daarvan een aardig beeld te krijgen. Het uitvoeren van zo’n ondernemende activiteit gaat ze goed af, maar het verwerken van resultaten en het trekken van conclusies vinden ze lastiger. Verder mag ik blij zijn dat ik er niet werd uitgestuurd omdat mijn telefoon 2x af ging.

Nederlands

Een volgende docent komt binnen. Studenten wisselen een ‘klassikale’ les van een half uur doorgaans af met een half uur zelfstandig werken. Het is alleen jammer dat het curriculum met de opdrachten nog niet in ons leerlingvolgsysteem staat. Dat biedt de studenten geen structuur en maakt het zelfstandig werken lastig. Bij Nederlands gaat het om het verklaren van een aantal woorden en vervolgens wordt een uitnodiging voor een vergadering besproken. Hierbij zou goed gebruikt gemaakt kunnen worden van het protocol van de werkgroep Taal en Rekenen over de eisen aan een ‘zakelijke’ mail. De aanwezigheid wordt trouwens netjes bijgehouden in Trajectplanner.

De IPad

Enkele studenten weten het al. Mogelijk gaat de Netwerkschool experimenteren met de Ipad. Zij willen wel als eerste zo’n apparaat uitproberen. Maar heeft dat zin? Allereerst moet alle content en informatie (Flidz, Trajectplanner, Studentenportal, ) beschikbaar en ontsloten kunnen worden. Daarnaast moeten deze ‘devices’ natuurlijk ook didactisch verantwoord toegepast kunnen worden. Zeker als het gaat om het ‘halen’ en ‘brengen’ van informatie. Een cursus TPack zou hier al kunnen helpen. Vervolgens komt de vraag op, of Ipads dan ook vervangend kunnen zijn voor laptops of vaste computers. Het lijkt me dat tijdens de stage dat heel goed zou kunnen, dan is de beperking van een mindere tekstverwerkersfunctie minder een belemmering. Voor docenten zou een Ipad, voor het verwerken van info en het opslaan van resultaten een aardige aanvulling zijn. Als er nog budget is moeten we er maar eens aangaan. Maar voorwaarde is natuurlijk wel dat alles ‘bereikbaar’ is.

Helaas moet ik 13.00 uur weer Boxmeer verlaten. Op naar het werkoverleg over de studentenportal!