vrijdag 18 november 2011

Outlook help en hulpZo’n driekwart jaar geleden was ik betrokken bij de invoering van live@edu voor onze studenten. Tegelijkertijd gingen we als medewerkers van ROC Nijmegen ook over van Groupwise naar Outlook. Ik begeleidde dat door me als Ineke Teeuwen –Cillissen, via de portal op te werpen als enfant terrible, de medewerker die dat allemaal maar niets vond, maar ondertussen wel oplossingen aan bood voor gerezen problemen en frustraties. De spin off is dat collega’s dachten dat ik veel wist van Outlook 2010. Nee dus.

De managementassistenten van ons ROC, hoewel geschoold in Outlook, hadden de wens om toch eens wat dieper in de materie te duiken. Dus werd ik aangezocht om tijden hun jaarlijkse scholingsmiddag aandacht te besteden aan hun informatiebehoefte. Samen met (buurvrouw en ook) een managementassistente hebben we daarvoor een leuke manier bedacht. Heerlijk om te merken dat onderwijs leuk is als je het zo organiseert dat deelnemers van elkaar leren.

De workshop start met het uitdelen met een kaartje met daarop een letter en twee cijfers in een bepaalde kleur. Meteen worden de deelnemers gedirigeerd rondom en digiboard met een Prezi. zie: http://prezi.com/atzqbz_30t0a/outlook-help-en-hulp/  De opdracht luidt: inventariseer je vragen met Outlook. Schrijf deze vragen op een post-it, (geel) voor agenda, (groen) voor contactpersonen, (oranje) voor mail en (roze) algemeen en plak ze op de betreffende flappen. Je hebt daarvoor 10 minuten.

Hierna introduceer je het wedstrijdelement. Via de kaartjes, vakje twee (met een achtergrondkleur) worden nieuwe groepen gevormd, die de opdracht krijgen om via de kleur van de post-it’s en flaps zoveel mogelijk antwoorden te bedenken op de gestelde vragen. Antwoorden worden per mail ingeleverd. Hetzelfde kan nog een keer herhaald worden.

Het resultaat is een FAQ , een hoeveelheid aan vragen en (mogelijke) antwoorden, die iedereen kan gebruiken die met outlook werkt. Maar nog meer dan dat. Onderling ontstaat discussie over welke antwoorden op welke vragen goed zijn. Er wordt van elkaar geleerd en dat beklijfd. Zelfs in de toekomst weet men elkaar te vinden als er antwoorden op vragen zijn.

Wat rest zijn een aantal vragen voor de servicedesk of voor microsoft, maar ook een leuke leerervaring!