woensdag 28 maart 2012

Rekendocenten ROC Nijmegen bijeen tijdens inspirerende kenniskring

Op 26 maart organiseerde de projectgroep Taal en Rekenen de tweede kenniskring voor rekendocenten dit jaar. De bijeenkomst stond grotendeels in het teken van het uitwisselen van ‘good practices’ van rekendocenten. Daarvoor natuurlijk aandacht voor de nodige mededelingen de uitslagen van de examens van de (pre) pilot en de antwoorden van de vooraf opgestelde vragen aan Deviant.
Het werd een inspirerende bijeenkomst. Wat zit er veel kennis ervaring en enthousiasme bij onze docenten.
Ik mocht de strenge voorzitter spelen die de groep door het programma leidde. Natuurlijk aan de hand van een prezi. Daarbij kwam ook het nieuwe servicedocument voor het cohortenschema, de uitslagen van de (pre) pilot en in formatie over het bijspijkeren aan de orde. Vervolgens beantwoordde Sharon van Deviant onze vragen.
In de tweede helft kwamen onze eigen ‘rekenspelers’ in het veld. Henk liet zien hoe hij op techniek het rekenonderwijs strak vorm gaf; Taeke verhaalde van zijn ervaringen met de dames onderwijsassistenten en Dirk en Jeroen gaven een staaltje interactieve didactiek weg aan de gasten.
Een
Youtube filmpje
geeft een sfeerimpressie.

maandag 26 maart 2012

Didactiek met Prezi bij Conferentie CvI

Het is supermooi lenteweer en ik zit in de laatste ronde van workshops van de CvI-conferentie. Maar de zaal zit vol, 30 laptops zijn bezet en ik ga samen met Hedwyg van Groenendaal enthousiast van start met de workshop didactiek met Prezi in het onderwijs.
De conferentie van Onderwijsinnovatie (CvI), een samenwerkingsverband van ROC's organiseert tweejaarlijks een bijeenkomst rond onderwijs en (ICT) innovatie. Deze editie in Papendal bij Arnhem trok 1100 deelnemers.

De workshop didactiek met Prezi in het onderwijs gaat in op de mogelijkheden om Prezi in te zetten bij en in het onderwijs. Allereerst inventariseren we de (voor) kennis over Prezi. Zeker de helft van de deelnemers kent deze presentatietool, maar slechts enkelen zetten Prezi ook daadwerkelijk in het onderwijs in. Vervolgens gaat Hedwyg kort in op de ontstaansgeschiedenis en gebruiksmogelijkheden van Prezi. Hierna is het aan de deelnemers om met de bijgeleverde link een Prezi over didactiek verder aan te vullen. Al snel schuiven de verschillende avatars over het canvas en wordt de Prezi met zinvolle en niet zinvolle informatie aangevuld. Ondertussen rennen wij als volleerde docenten door de ruimte om deelnemers bij te staan met het aanmaken van accounts, het downloaden van flash of het gebruik van Prezi. Just in time zet Hedwyg de boel stil om wat klassikale uitleg te geven over de tools van Prezi. Daarna weer 'hands on'. Aan het eind laat ik een ingevulde prezi met didactische toepassingen zien. Daarin staan met name toepassingen centraal waarin of samen met een klas een mindmapPrezi wordt gemaakt, of studenten worden uitgedaagd om verwerkingsopdrachten via een Prezi aan te leveren.
We sluiten de workshop af met tips en tops. Tevreden en met veel enthousiasme verlaten de deelnemers de workshop.
Links:
Didactiek met Prezi
http://prezi.com/iws-qrd7crab/didactiek-met-prezi/ (algemeen)

http://prezi.com/hepeg3yo5sx2/didactiek-met-prezi-ingevuld/

http://prezi.com/ptn3c6ltgl86/didactiek-met-prezi/ (ingevuld)

Meer leren/weten?
Info over Prezi bij http://www.prezi.com/ en in het boek Presenteren met
Prezi (2e editie) van Hedwyg van Groenendaal.
Prezi op Wikiwijs:
http://maken.wikiwijs.nl/31904
Prezi in het (mbo)onderwijs: http://onderwijsmetprezi.posterous.com/
Viamilia: http://www.viamilia.com/
Prezzip : http://www.prezzip.com/
Uprezi: http://edu.prezi.com/

Voor een sfeerimpressie zie: http://youtu.be/AspSi_13gWg