donderdag 6 september 2012

Centrale Examens taal en rekenen in het MBO

Nog een jaartje en dan is het zover. Dan start de verplichte examinering voor Niveau 4, op 3F voor rekenen en Nederlands. Dit alles natuurlijk met het (politieke) doel het reken- en taalniveau van studenten te verhogen. In het MBO worden we daarop voor het eerst afgerekend. De resultaten zijn niet bemoedigend. Uit de gehouden pilots blijkt dat gemiddeld 40 % een voldoende voor rekenen haalt. Bij Nederlands is dat – voor de onderdelen lezen en luisteren zo’n 60%. Als deze trend zich voort zet haalt meer dan de helft van de studenten MBO niveau 4 geen diploma. Nog afgezien van het ‘rendement’ van Mbo-opleidingen, betekent dat ook dat de arbeidsmarkt (en vervolgopleidingen) rekening moet houden met een grote uitstroom van niet gekwalificeerde (of niet toelaatbare) studenten. Is dat wat de politiek wil met het verplicht ‘opkrikken’ van het niveau? Of gaat het om de manier waarop? We hebben het dan nog niet over niveau 2 en 3 opleidingen of het verplicht stellen van centrale examinering Engels. Intussen zetten ROC ’s alle middelen in om en het onderwijs en de examinering voor elkaar te krijgen. En dat is ook een hele klus. Probeer maar eens 3000 studenten in een keurslijf van 3 examenperiodes te proppen, waarbij doorgaans examinering in de praktijk, individueel op kerntaak plaats vindt. De belangrijkste aanleiding voor dit bericht is wel de constatering met betrekking tot de herkansingen. Terwijl we vanuit inspectie en klantvriendelijkheid streven naar het bekendmaken van resultaten van toetsen binnen twee weken heeft het CITO 4 tot 6 weken voordat resultaten van digitale examens worden gepubliceerd. Dat leidt tot de absurde situatie dat studenten die in afnameperiode 1 examen hebben gedaan pas in afname 3 kunnen herkansen in 2012/13. Met een beetje geluk krijgen we cijfers van afname 2 op 1 april binnen en……… inderdaad op 1 april start afname 3! Hoe moeten we als Mbo-scholen nu afkomen van ons imago als slechte organisatie met (te) weinig aandacht voor de (zwakke) leerling?