dinsdag 10 december 2013

Spinnen voor Serious Request

Vorig jaar deed ik voor het eerst,  op uitnodiging van Wilfred Rubens , samen met Pierre Gorissen mee aan Spinning voor Serious Request. Dit is een inzamelingsactie om via 6 of 12 uur spinning een bijdrage te leveren aan de serious request Rode Kruis actie die inmiddels internationaal bekend is. Natuurlijk levert iedereen via TV, radio of anders al zijn bijdrage, maar ik denk dat via het sponsoren van mijn activiteit de opbrengst nog wat verhoogd kan worden. 
Dus ik roep iedereen op mij te sponsoren. Ik ga 6 uur (dwz 6 x 50 minuten, met 10 minuten pauze) achter elkaar op de spinning fiets zitten om letterlijk geen meter vooruit te komen, maar wel aan mijn conditie te werken. Daarvoor heb ik samen met Wilfred een spinningfiets ‘gekocht’ om aan dit evenement deel te nemen. Daarbij laat ik me graag sponsoren. Dat kan via een bijdrage, per minuut,  per omwenteling, per zweetdruppel, verbruikte bidon, of door een bedrag in eens.  Geef je op via dit aanmeldformulier.  Ik beloof een blog aan mijn  spinning avontuur te wijten. En natuurlijk mijn best te doen!


Fijne feestdagen.

donderdag 5 december 2013

Digiboarden en Ergonomie

Dit Blog is geschreven  voor de portal van medewerkers ROC Nijmegen

Zo’n twee jaar werken we nu met digiboarden in de meeste klaslokalen van het ROC-Nijmegen. Destijds geplaatst om een mooi beeld naar studenten en buitenwacht te geven over de inrichting?  Of met een didactisch doel om  ICT (lees digiboarden) in het onderwijs te integreren.  Vanuit meerdere teams wordt er echter in toenemende mate geklaagd over de digiboarden.  Hooguit worden ze gebruikt als veredelde projectieschermen voor een PowerPoint of Prezi ter ondersteuning van een klassikale uitleg.   Maar ook daar valt helaas nog wat op af te dingen en dan met name betreft de ergonomie.
In Wikipedia wordt ergonomie als volgt omschreven:
“Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.”
Daar voldoet de plaatsing van digiboarden, met daaronder een  zorgvuldig verankerde en afgeschermde PC en een doorgaans kort snoertje naar muis en toetsenbord niet aan.  Regelmatig zie je als je door  de school loopt, docenten in onmogelijke posities staan om met de rug naar het publiek  via het toetsenbord de beamer  te bedienen.  Niet bepaald een ergonomisch en didactisch verantwoorde  houding. 
Gelukkig zijn er innovatieve docenten zoals Jeroen van Kempen van het Team  ICT, die daar een oplossing voor bedenken. Natuurlijk met een ICT-toepassing.  Via ‘Teamviewer ‘  is het heel makkelijk om het scherm van je eigen computer (of laptop)  te delen met dat van een andere PC (die van de beamer).   Zo kun je , met je gezicht naar de klas en met het oog op je eigen scherm,  een presentatie starten, of activiteiten op je beeldscherm delen via  een vergroot beeldscherm achter je.

Teamviewer kan nog veel meer. Je kunt ook ( na toestemming) beelden van andere PC’s ( van je student)  overnemen.  Je installeert  Teamviewer simpel op twee computers en kunt aan de slag. Ik heb daarvoor een eenvoudige handleiding geschreven.  Mooier zou het natuurlijk nog zijn als we als ROC een niet commerciële versie  (Gratis?)  aanschaffen en die geimaged op elke PC installeren.  Zou I&A, dat via de wens in dit blog oppakken ?

vrijdag 15 november 2013

Trots

Mag ik eens een wat persoonlijker blog schrijven?, ja dat mag ik. Om maar even een Smeetseriaanse uitdrukking te gebruiken. Zeker als je trots bent op je  zoon die zo lekker aan de weg timmert met het verantwoord gebruik van sociale media in het (basis) onderwijs en dat dat niet onopgemerkt blijft. Zie het filmpje over twittergebruik in de les op leraar24,

of de bijdrage aan het boek mediawijsheid op de basisschool

Maandagavond ook samen het 10e edubloggersdiner bezocht. Een leuke ervaring om zo veel, jonge en niet meer zo jonge collegae te zien die nadenken over onderwijs en ICT toepassingen, bevlogen mensen. En van bevlogen mensen moeten we het hebben bij onderwijsvernieuwing.

Dat geldt met name als je weer geconfronteerd wordt met 'vernieuwing' van  achter het bureau.  Ik hou mijn hart vast voor allerlei plannen vanuit het management rond innoveren en verkorten bij het MBO en het invoeren van (weer) een nieuwe kwalificatiestructuur. Hoe leggen we het primaat echt bij het (beroeps)onderwijs? Alleen meer onderwijsgevenden? Docenten laten promoveren naar LD en vandaar uit een vliegwieleffect verwachten? Of toch maar insteken op bevlogenheid, zelfreflectie en benodigde didactische (ICT) vaardigheden. Wie mag ik het woord geven?

woensdag 30 oktober 2013

Een App en een App

Graag wijs ik collega's op nieuwe ontwikkelingen op gebied van onderwijs en ICT. Soms kom ik via via zelf nieuwe zaken tegen, soms moet je handig gebruik maken van wat anderen voor je onderzocht en gepubliceerd hebben. Zo maak ik graag gebruik van de bevindingen van Trendmatcher (Willem Karsenberg). Zo ook nu in zijn nieuwste blog vraagt hij aandacht voor Eduapp. Een portal/website die op basis (nieuwe) kwalificatiedossiers het vinden en delen van educatieve apps mogelijk maakt. Lees zijn blog.
Het tweede voorbeeld betreft een echte app, ontwikkeld door ROC Midden Nederland. Het betreft een rekengame MathBattle waar je rekenspelletjes tegen vrienden of de standaard PC kan spelen. Informatie vind je bij MathBattle. Ik wil graag ervaringen horen van docenten die dit in de klas gespeeld hebben!

vrijdag 6 september 2013

Beter goed gejat, dan......

Het nieuwe schooljaar is gestart en het wemelt weer van studenten en activiteiten.  Dat is voor een beleidsmedewerker onderwijs en ICT meestal een iets rustiger periode. Docenten zijn druk bezig hun lessen en introductieprogramma’s te draaien. Pas als dat twee weken loopt weten ze de gang naar mij weer te vinden. Zo ook de rekendocenten en coaches.  Een inspirerende bijeenkomst van de rekencoaches zo meldt mij de sector coördinator. 
 
Twee collega-docenten hebben leerlijnen en themakaarten ontwikkeld die beschikbaar staan voor alle rekendocenten op de portal van het ROC (helaas alleen voor medewerkers toegankelijk) en een ander docent maakt op zijn “Kahn’s” filmpjes over reken-uitleg. zie bij:
 
Dat zijn toch activiteiten waar je blij van wordt bij het begin van het schooljaar niet?

donderdag 13 juni 2013

Socrative in de les (ROC Nijmegen)

Over Socrative in de les is al heel wat geschreven. Zo was Willem Karssenberg er in 2011 al bij om de mogelijkheden van deze app te signaleren. Zie zijn blog .
 
Informatie over de werking van Socrative vind je op de wiki op de portal van het ROC Nijmegen (onder constructie), of in het boek Twee Punt Nul.
 
In mijn lessen aan collega’s over digitale didactiek en digitale (voortgang) toetsing gingen we ook aan de slag met het oefenen met Socrative. Het is des te leuker als je dan op de trap wordt aangeschoten door een docent die zegt dat ze Socrative in de les gaat inzetten. Daar wil ik dan bij zijn en natuurlijk een en ander vastleggen, om daar weer anderen mee te inspireren. Zo werkt kennisdeling toch? Zie hier het resultaat.

 

Met dank aan Wendie en de klas natuurlijk.

donderdag 25 april 2013

Face boek in de les gebruiken? Ja bij kindergeneeskunde (ROC Nijmegen)


Sociale Media in het onderwijs toepassen ? Niet elke docent staat te trappelen, zeker niet als het ‘Facebook’ betreft,  want studenten willen op zo’n persoonlijke site liever niet met school geconfronteerd worden.  Toch leuk als je als docent een manier bedenkt om Facebook te gebruiken en het bij je studenten nog in de smaak valt ook.  Docente verpleegkunde Marie-Louise Melchers  van het ROC Nijmegen  ontwikkelde een zakelijk facebookpagina over Kinderverpleegkunde  (ROC Nijmegen kinderverpleegkunde) en zette dat in om  ook te werken aan een eigen manier van ‘Flipping the classroom’.  Hierop staan  instructiefilmpjes – vanaf het web geplukt- , de bijbehorende opdrachten staan in de studiewijzer en in de les is dus aandacht voor verwerking.
Studenten reageren positief. Ze kijken hier vaker naar dan in het boek en ook voorafgaand aan de toets wordt de site veelvuldig bezocht.  Inmiddels gaan meer docenten de site gebruiken als ondersteuning van hun les  of als verdiepingsstof. Een leuk initiatief en makkelijk uitvoerbaar.

woensdag 17 april 2013

'Trello' een handige manier van (projecten) bijhouden

Wat is het mooi als je vanuit een les digitale didactiek van je cursisten/collegae  iets terug krijgt.  Zo gebruiken docenten bij de afdeling techniek bij projecten ‘Trello’ als instrument om vorderingen in bij te houden.  Het lijkt ook een makkelijke tool voor het samenwerken in groepen aan opdrachten. Om Trello te gebruiken moet je een (gratis) account aanmaken. Bij  www.trello.com
Trello bestaat uit een basisblad met een ‘Board’daarbinnen werk je met , ‘Lists’  en ‘Cards’.  Een ‘ board’ maak je aan voor een project.  ‘Lists’ zijn lijstjes die je in een project hangt, zoals bijvoorbeeld lijsten met : ‘to do’, ‘doing’ en ‘done’.  ‘Cards’ zijn dan de eigenlijke taken die op kaarten kunnen worden toebedeeld aan de uitvoerders.  
 Zowel de lijstjes, als de boards , als de taken zijn te wijzigen,  toe te voegen en te verwijderen. Zo creëer je dus makkelijk een takenlijst voor een activiteit of project.  De kaarten kun je een kleur geven (deze zijn ook te definiëren) en te adresseren aan een persoon. Ook kun je er een datum of een bestand aan toevoegen.
Als je een taak aan het uitvoeren bent versleep je de kaart naar een andere lijst.  In de activiteiten lijst (links in beeld) wordt een soort log bijgehouden van wat je allemaal gedaan hebt.

Daarboven kun je nog allerlei opties uit proberen, zoals het filteren van alle activiteiten op tijd, persoon,  of item.  Bij ‘notification’ kun je aangeven of je een bericht wilt ontvangen als er iets in je board gewijzigd is.

De ‘Boards ‘,die je onbeperkt kunt aanmaken  kun je privé of openbaar maken. Je kunt ze ook voor een organisatie, die je zelf aanmaakt klaar zetten en van een logo voorzien.
Als je deelnemers aan je ‘board’ uitnodigt kunnen zij ook aan het takenpakket werken. Je kunt deelnemers een gewone rol geven, dan kunnen ze kaarten en lijsten  verslepen, toevoegen en  verwijderen.  Alleen als ze worden toegevoegd als  ‘admin’ kunnen ze de settings van het board veranderen.

Deelnemers aan een board kunnen ook op kaarten stemmen. Kies daarvoor  de optie ‘more actions’ bij een kaart. Hiermee kun je acties goedkeuren en daarmee  als docent bijvoorbeeld een beoordeling geven. 
Samenvattend:  Een zeer handige en uitgebreide ‘Tool’ om activiteiten bij een project bij te houden.  Zeker door zijn eenvoud in het onderwijs  goed toe te passen bij samenwerkings-opdrachten.  Je moet wel van te voren goed nadenken over de structuur die je neer zet. Het is daarom waarschijnlijk handig dit eerst kleinschalig toe te passen. Ik ben benieuwd naar ervaringen uit het veld hiermee. Ga maar eens voorstellen om dit bij het project Taal en Rekenen in te zetten.

vrijdag 5 april 2013

HAN Atelier (scholing digitale didactiek)

Het is altijd prettig om terug te zien op een geslaagde scholing met tevreden deelnemers. En zo mocht de avond van 4 april wel genoemd worden. Ik was gevraagd in het kader van een professionaliseringstraject van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en het ROC Nijmegen een scholing te verzorgen over digitale didactiek. De opzet van de avond verliep via deze Prezi.

Vooraf hadden de deelnemers een webcast gezien over TPACK
waar we in de cursus op terug kwamen. De ervaringen in het gebruik van digitale instrumenten waren nog miniem. Groot was de belangstelling dus voor de bingokaart van Patrick Koning: alle vakjes moesten benoemd en bekeken worden. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag met de Tpack kaarten om een lesvoorbeeld op te zetten. Het leverde een aantal mooie suggesties op.
Aansluitend bij de geïnventariseerde wensen werd de groep in tweeën opgedeeld. Ik mocht 7 personen begeleiden bij de eerste schreden op het PREZIpad.

Het samen werken aan een Prezi leidde natuurlijk tot de onvermijdelijke chaos. Sylvia hield via een ‘Silent Discussion’ via Lino-it een onderzoek naar valkuilen bij het gebruik van ICT in de les en de oplossingen daarvoor. Het resultaat is publiek.

Bij de evaluatie bleek dat de cursisten nog niet uitgeleerd waren ze wilden meer. En we grepen gelijk Lino-it nog een keer aan om de wensen te inventariseren.

De volgende keer gaan we praktisch aan de slag met Prezi, Socrative en Twitter in de les. Ook besteden we aandacht aan het omgaan met mobieltjes en ICT toegang in de les.
Prima avondje

dinsdag 2 april 2013

Duurzaamheid bij het ROC Nijmegen


Op donderdag 28 maart vond een geslaagde personeelsdag plaats bij het ROC Nijmegen. Geslaagd niet alleen omdat de opkomst groot was, ook omdat het thema ‘duurzaamheid’ goed aansloeg bij de medewerkers. De inleiding van weervrouw Helga van de Leur gaf klimaatsceptici geen enkele kans – ondanks het al weken aanhoudende koude weer- om cynisch groene en ecologisch verantwoorde maatregelen te becommentariëren. Ook de excursies vielen in goede aarde. De sfeer was goed, tijd voor nieuwe initiatieven dus.  Zie ook de ‘twitter-time-line’ over deze personeelsdag bij #rocnijmegenpd :
Ook ons CVB-lid Theo Douma riep in zijn presentatie op nieuwe duurzame initiatieven vooral dicht bij jezelf als medewerker of als team te zoeken. Natuurlijk helemaal waar. Verbeter de wereld begin bij jezelf. Maar soms ook te gemakkelijk.  Niet alleen op individueel terrein moet er wat gebeuren. Ook op mondiaal, landelijk, regionaal en op ‘ROC- niveau’.  Naast maatregelen op gebied van vervoer, van besparing op energie, van duurzaam omgaan met materiaal, van het plaatsen van zonnepanelen op onze gebouwen tot beperken van het gebruik van papier, kunnen we als ROC ook duurzaam werken en leren stimuleren. Bijvoorbeeld door het instellen van een “Green-Grass-Roots-project”.  Stimuleer met kleine bedragen initiatieven en de uitvoering daarvan onder medewerkers en teams van het personeel. Geef daarbij bijvoorbeeld aan hoe ervaringen gedeeld moeten worden, of hoe ze in het onderwijs geïmplementeerd kunnen worden. Maak dat een onderdeel van onze school of life communicatiestrategie en stimuleer door zo’n project deze activiteiten.  Mij heb je mee! 

zondag 24 maart 2013

Digitale Didactiek voor HAN-ateliers

Nu het 23 maart 2013 toch te koud is om te fietsen, maar eens een blogpost aan het maken. Dit alles in het teken van een cursus die ik mag verzorgen voor (collega) docenten onder de titel digitale didactiek. De opzet van de cursus is vorm gegeven in een menu.

Amuse

Een weblecture gaat vooraf aan deze bijeenkomst. Het is de bedoeling deze lecture van te voren te bekijken en de daarin gestelde opdracht uit te voeren. Klik hier voor de link naar deze weblecture. Als je hierop klikt (of de link in je URL plakt) krijg je een inlogscherm, waar je je school mailadres moet invullen om de weblecture te zien. Dit werkt het beste bij Internet Explorer.

Voorgerecht

Na een korte kennismaking, bespreken kort jullie leerwensen en gaan in op de gemaakte opdracht.

Hoofdgerecht 1

Inzoomen op een uitgebreid pallet aan ICT toepassingen voor het onderwijs, van Kahn Academie tot Twitter, van Socrative tot Stimmit. (hierbij maak ik dankbaar gebruik van de door 'Trendmatcher' bewerkte BINGO-kaart van Patrick Koning)

Hoofdgerecht 2

Zelf koken: we gaan aan de slag met het ontwikkelen en uitwerken van een voorbeeld van digitale didactiek aan de hand van een kaartjes werkvorm. (Hierbij geeft Sous-chef Steef Wassenaar ondersteuning) Deze werkzaamheid wordt onderbroken door een fysiek hapje. Met dank aan de TPACK-kaarten van het NOVA college.

Dessert

Keuze uit:
 Kennismaking met Prezi ( hiervoor wordt je gevraagd een prezi –account aan te maken, zie bijlage) Hans begeleidt dit.
* Wat zijn de valkuilen bij het gebruik van ICT in het onderwijs ('stille discussie'aan de hand van Lino-it) ter plekke wordt een opdracht uitgereikt. Sylvia begeleidt dit.

Koffie met??

Korte evaluatie: leerdoelen gehaald? Wensen voor de toekomst??

Naar ik vernomen heb staat de eerste groep te trappelen om aan deze 4-uurs bijeenkomst deel te nemen. In de volgende blog ga ik in op de resultaten!

donderdag 17 januari 2013

Inspirerende bijeenkomst Sociale Media in het onderwijs in innovatiehuis


Gisteren 16 januari mocht ik deelnemen aan een bijeenkomst in het kader van de week van de sociale media in het innovatiehuis voor het MBO in Den Bosch. Het werd een zinvolle, leerzame bijeenkomst. Het bracht mij in ieder geval een aantal elementen die ik in mijn werk als onderwijs beleidsmedewerker ( onderwijs en ICT) kan gebruiken voor verdere professionele ondersteuning bij teams en docenten.
Patrick Koning (@pjkoning) beet het spits af met een bingo van logo’s van sociale media, die ingezet kunnen worden in onderwijssituaties.  Mooie voorbeelden passeerden de revue. Het gaf mij in ieder geval weer inspiratie en ideeën over hoe we bij ROC Nijmegen sociale media in lessen kunnen inzetten. Ik zal graag , onder de voorwaarden van gebruik willen maken van het materiaal van Patrick. 
Zijn presentatie vind je hier: Patrick Koning

Vervolgens nam Wilfred Rubens het stokje over: Hij ging vooral in in de redenen waarom je sociale media kan in zetten in het onderwijs. Daarbij is overduidelijk dat het een middel is en dat je altijd de inzet van ICT moet relateren aan de inhoud van het onderwijs, het didactische doel en de context.  TPACK in optima forma dus, waarbij het van belang is ook steeds te reflecteren op doel, inhoud en middelen. Sociale media inzetten omdat het zo leuk is, is bij voorbaat kansloos. Zie zijn weblog over zijn eigen presentatie: Wilfred Rubens

Na de lunch ging Karin Winters uitgebreid in op het gebruik van Linkedin zowel voor professionals (collega’s) en studenten. Met name handig om te gebruiken als bekwaamheidsdossier of CV voor sollicitaties. Ben je er wel van bewust dat Linkedin geen facebook is. Vakantiekiekjes deel je maar elders.  Door het (laten) aanmaken van groepen kun je mogelijk ook een alumnibeleid ondersteunen. Tot slot liet  Karin zien hoe makkelijk je (instructie) filmpjes kunt opnemen en inzetten in het onderwijs. Maar dat wist ik al. Ik heb hetzelfde gedaan met 8 filmpjes voor het vak etaleren bij handel.  Haar presentatie: Karin Winters (volgt)

Als laatste verzorgde Mieke van Keulen (van Kennisnet)  met een PREZI een presentatie over  het implementatie van Sociale Media in het onderwijs. Daarbij kwam natuurlijk de publicatie 4 in Balans aan de orde. Over het gebruik van sociale media in de marketing- en communicatiestrategie van het ROC en de regels over privacy en spelregels en protocollen werd intensief gediscussieerd. Zie haar Prezi hier:
 
De dag werd afgesloten met een geweldig: TweetMeeteat–diner, waarvoor dank aan de drie koks!