donderdag 25 april 2013

Face boek in de les gebruiken? Ja bij kindergeneeskunde (ROC Nijmegen)


Sociale Media in het onderwijs toepassen ? Niet elke docent staat te trappelen, zeker niet als het ‘Facebook’ betreft,  want studenten willen op zo’n persoonlijke site liever niet met school geconfronteerd worden.  Toch leuk als je als docent een manier bedenkt om Facebook te gebruiken en het bij je studenten nog in de smaak valt ook.  Docente verpleegkunde Marie-Louise Melchers  van het ROC Nijmegen  ontwikkelde een zakelijk facebookpagina over Kinderverpleegkunde  (ROC Nijmegen kinderverpleegkunde) en zette dat in om  ook te werken aan een eigen manier van ‘Flipping the classroom’.  Hierop staan  instructiefilmpjes – vanaf het web geplukt- , de bijbehorende opdrachten staan in de studiewijzer en in de les is dus aandacht voor verwerking.
Studenten reageren positief. Ze kijken hier vaker naar dan in het boek en ook voorafgaand aan de toets wordt de site veelvuldig bezocht.  Inmiddels gaan meer docenten de site gebruiken als ondersteuning van hun les  of als verdiepingsstof. Een leuk initiatief en makkelijk uitvoerbaar.

woensdag 17 april 2013

'Trello' een handige manier van (projecten) bijhouden

Wat is het mooi als je vanuit een les digitale didactiek van je cursisten/collegae  iets terug krijgt.  Zo gebruiken docenten bij de afdeling techniek bij projecten ‘Trello’ als instrument om vorderingen in bij te houden.  Het lijkt ook een makkelijke tool voor het samenwerken in groepen aan opdrachten. Om Trello te gebruiken moet je een (gratis) account aanmaken. Bij  www.trello.com
Trello bestaat uit een basisblad met een ‘Board’daarbinnen werk je met , ‘Lists’  en ‘Cards’.  Een ‘ board’ maak je aan voor een project.  ‘Lists’ zijn lijstjes die je in een project hangt, zoals bijvoorbeeld lijsten met : ‘to do’, ‘doing’ en ‘done’.  ‘Cards’ zijn dan de eigenlijke taken die op kaarten kunnen worden toebedeeld aan de uitvoerders.  
 Zowel de lijstjes, als de boards , als de taken zijn te wijzigen,  toe te voegen en te verwijderen. Zo creëer je dus makkelijk een takenlijst voor een activiteit of project.  De kaarten kun je een kleur geven (deze zijn ook te definiëren) en te adresseren aan een persoon. Ook kun je er een datum of een bestand aan toevoegen.
Als je een taak aan het uitvoeren bent versleep je de kaart naar een andere lijst.  In de activiteiten lijst (links in beeld) wordt een soort log bijgehouden van wat je allemaal gedaan hebt.

Daarboven kun je nog allerlei opties uit proberen, zoals het filteren van alle activiteiten op tijd, persoon,  of item.  Bij ‘notification’ kun je aangeven of je een bericht wilt ontvangen als er iets in je board gewijzigd is.

De ‘Boards ‘,die je onbeperkt kunt aanmaken  kun je privé of openbaar maken. Je kunt ze ook voor een organisatie, die je zelf aanmaakt klaar zetten en van een logo voorzien.
Als je deelnemers aan je ‘board’ uitnodigt kunnen zij ook aan het takenpakket werken. Je kunt deelnemers een gewone rol geven, dan kunnen ze kaarten en lijsten  verslepen, toevoegen en  verwijderen.  Alleen als ze worden toegevoegd als  ‘admin’ kunnen ze de settings van het board veranderen.

Deelnemers aan een board kunnen ook op kaarten stemmen. Kies daarvoor  de optie ‘more actions’ bij een kaart. Hiermee kun je acties goedkeuren en daarmee  als docent bijvoorbeeld een beoordeling geven. 
Samenvattend:  Een zeer handige en uitgebreide ‘Tool’ om activiteiten bij een project bij te houden.  Zeker door zijn eenvoud in het onderwijs  goed toe te passen bij samenwerkings-opdrachten.  Je moet wel van te voren goed nadenken over de structuur die je neer zet. Het is daarom waarschijnlijk handig dit eerst kleinschalig toe te passen. Ik ben benieuwd naar ervaringen uit het veld hiermee. Ga maar eens voorstellen om dit bij het project Taal en Rekenen in te zetten.

vrijdag 5 april 2013

HAN Atelier (scholing digitale didactiek)

Het is altijd prettig om terug te zien op een geslaagde scholing met tevreden deelnemers. En zo mocht de avond van 4 april wel genoemd worden. Ik was gevraagd in het kader van een professionaliseringstraject van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en het ROC Nijmegen een scholing te verzorgen over digitale didactiek. De opzet van de avond verliep via deze Prezi.

Vooraf hadden de deelnemers een webcast gezien over TPACK
waar we in de cursus op terug kwamen. De ervaringen in het gebruik van digitale instrumenten waren nog miniem. Groot was de belangstelling dus voor de bingokaart van Patrick Koning: alle vakjes moesten benoemd en bekeken worden. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag met de Tpack kaarten om een lesvoorbeeld op te zetten. Het leverde een aantal mooie suggesties op.
Aansluitend bij de geïnventariseerde wensen werd de groep in tweeën opgedeeld. Ik mocht 7 personen begeleiden bij de eerste schreden op het PREZIpad.

Het samen werken aan een Prezi leidde natuurlijk tot de onvermijdelijke chaos. Sylvia hield via een ‘Silent Discussion’ via Lino-it een onderzoek naar valkuilen bij het gebruik van ICT in de les en de oplossingen daarvoor. Het resultaat is publiek.

Bij de evaluatie bleek dat de cursisten nog niet uitgeleerd waren ze wilden meer. En we grepen gelijk Lino-it nog een keer aan om de wensen te inventariseren.

De volgende keer gaan we praktisch aan de slag met Prezi, Socrative en Twitter in de les. Ook besteden we aandacht aan het omgaan met mobieltjes en ICT toegang in de les.
Prima avondje

dinsdag 2 april 2013

Duurzaamheid bij het ROC Nijmegen


Op donderdag 28 maart vond een geslaagde personeelsdag plaats bij het ROC Nijmegen. Geslaagd niet alleen omdat de opkomst groot was, ook omdat het thema ‘duurzaamheid’ goed aansloeg bij de medewerkers. De inleiding van weervrouw Helga van de Leur gaf klimaatsceptici geen enkele kans – ondanks het al weken aanhoudende koude weer- om cynisch groene en ecologisch verantwoorde maatregelen te becommentariëren. Ook de excursies vielen in goede aarde. De sfeer was goed, tijd voor nieuwe initiatieven dus.  Zie ook de ‘twitter-time-line’ over deze personeelsdag bij #rocnijmegenpd :
Ook ons CVB-lid Theo Douma riep in zijn presentatie op nieuwe duurzame initiatieven vooral dicht bij jezelf als medewerker of als team te zoeken. Natuurlijk helemaal waar. Verbeter de wereld begin bij jezelf. Maar soms ook te gemakkelijk.  Niet alleen op individueel terrein moet er wat gebeuren. Ook op mondiaal, landelijk, regionaal en op ‘ROC- niveau’.  Naast maatregelen op gebied van vervoer, van besparing op energie, van duurzaam omgaan met materiaal, van het plaatsen van zonnepanelen op onze gebouwen tot beperken van het gebruik van papier, kunnen we als ROC ook duurzaam werken en leren stimuleren. Bijvoorbeeld door het instellen van een “Green-Grass-Roots-project”.  Stimuleer met kleine bedragen initiatieven en de uitvoering daarvan onder medewerkers en teams van het personeel. Geef daarbij bijvoorbeeld aan hoe ervaringen gedeeld moeten worden, of hoe ze in het onderwijs geïmplementeerd kunnen worden. Maak dat een onderdeel van onze school of life communicatiestrategie en stimuleer door zo’n project deze activiteiten.  Mij heb je mee!