dinsdag 2 april 2013

Duurzaamheid bij het ROC Nijmegen


Op donderdag 28 maart vond een geslaagde personeelsdag plaats bij het ROC Nijmegen. Geslaagd niet alleen omdat de opkomst groot was, ook omdat het thema ‘duurzaamheid’ goed aansloeg bij de medewerkers. De inleiding van weervrouw Helga van de Leur gaf klimaatsceptici geen enkele kans – ondanks het al weken aanhoudende koude weer- om cynisch groene en ecologisch verantwoorde maatregelen te becommentariëren. Ook de excursies vielen in goede aarde. De sfeer was goed, tijd voor nieuwe initiatieven dus.  Zie ook de ‘twitter-time-line’ over deze personeelsdag bij #rocnijmegenpd :
Ook ons CVB-lid Theo Douma riep in zijn presentatie op nieuwe duurzame initiatieven vooral dicht bij jezelf als medewerker of als team te zoeken. Natuurlijk helemaal waar. Verbeter de wereld begin bij jezelf. Maar soms ook te gemakkelijk.  Niet alleen op individueel terrein moet er wat gebeuren. Ook op mondiaal, landelijk, regionaal en op ‘ROC- niveau’.  Naast maatregelen op gebied van vervoer, van besparing op energie, van duurzaam omgaan met materiaal, van het plaatsen van zonnepanelen op onze gebouwen tot beperken van het gebruik van papier, kunnen we als ROC ook duurzaam werken en leren stimuleren. Bijvoorbeeld door het instellen van een “Green-Grass-Roots-project”.  Stimuleer met kleine bedragen initiatieven en de uitvoering daarvan onder medewerkers en teams van het personeel. Geef daarbij bijvoorbeeld aan hoe ervaringen gedeeld moeten worden, of hoe ze in het onderwijs geïmplementeerd kunnen worden. Maak dat een onderdeel van onze school of life communicatiestrategie en stimuleer door zo’n project deze activiteiten.  Mij heb je mee! 

Geen opmerkingen: