dinsdag 18 november 2014

mediaWIJSheid, of bedankt Roeselaren!

Omdat Lenie (mijn echtgenote) binnenkort een weekje in het ziekenhuis van Roeselare moet verblijven was ik op zoek naar een plekje voor mijn camper in diezelfde stad om haar daarbij te vergezellen.  De camperplek bij de kaai (aangeboden door de toeristendienst) is niet echt een jofele plek om daar zonder stroom in januari te verblijven. Campings in de buurt waren er niet. Uiteindelijk toch maar eens via sociale media op zoek gegaan naar wat anders. Via google terecht gekomen op de site Ge zijt van Roeselare als een facebook groepspagina van en voor Roeselaren.

Even lid geworden van de site en vervolgens een berichtje gepost. De reacties waren overweldigend. Binnen een paar uur tientallen reacties en 4 aanbiedingen om op het erf van mensen te staan (sommigen gaven zelf gratis een slaapplaats aan). Zo kan sociale media dus ook sociaal gebruikt worden. En dat is heel wat anders als via de 'pieten-discussie' of de reacties op selfies van bekende voetballers. Natuurlijk waren er ook wat reacties in de trend van 'tis wel een zuinige Ollander hé ', maar daar kon ik wel om (glim)lachen.
Bedankt mensen uit Roeselare dat ik via dit medium zo hartverwarmend ontvangen kan worden.

woensdag 5 november 2014

Hans gaat het nog druk krijgen!

Er zijn van die momenten dat alles bij elkaar komt. 
Tijdens de studiedag van 4 november was dat het geval. Je bent al 4 jaar als ambassadeur van Kennisnet op het ROC Nijmegen actief. Dat gaat met vallen en opstaan, duwen en trekken.  Want ICT goed als tool gebruiken in het onderwijs gaat niet vanzelf. Daar is visie, ondersteuning en inzet voor nodig. Maar dan doen zich plotsklaps veel mogelijkheden voor. Aan de hand van de introductie van een nieuwe ELO organiseren we een studiedag voor (helaas alleen) het onderwijspersoneel. (Juist daar had de onderwijsondersteuners en ICT-ers ook bij betrokken moeten worden) Tijdens de dag en vooral tijdens de inspiratiemarkt worden veel docenten echt geïnspireerd. En het is leuk om te merken dat dat juist bij activiteiten is waar jezelf bij betrokken bent.
Anoushka van Bemmel  heeft in twee sessie laten zien hoe zij via Adobe e-connect, werkt met studenten die vanwege hun topsport activiteiten niet ‘lijfelijk’ in de les aanwezig kunnen zijn. Dat biedt natuurlijk ook weer mogelijkheden voor teams die studenten (voor stage) in het buitenland hebben. Gelukkig kunnen we 4 kamers bij Adobe inrichten, dus dat biedt mogelijkheden.

Leuke tools als Kahoot   en Socrative
werden op de Plaza verkocht als zoete broodjes op de markt. Ik begrijp dat er inmiddels initiatieven zijn om groepjes te gaan vormen om ervaringen met het gebruik hiervan uit te wisselen. Handleidingen liggen op de plank!


De ‘lessen mediawijsheid’ uitgevoerd door docent IngridLagarde van de Netwerkschool (Boxmeer), trokken ook veel bekijks. Deze lessencyclus van 10 weken/lessen gaat met name over de bewustwording van en de mogelijkheden om sociale media in het onderwijs  in te zetten voor en door studenten. Binnenkort worden de opzet en uitvoering geëvalueerd. Daarna is de lessencyclus inclusief handleiding beschikbaar voor iedereen. Misschien wel als eerste in de nieuwe onderwijsomgeving #onderwijsonline.

En bij het opnemen van kennisclips moest ik natuurlijk zelf aan de bak. In nog geen twee uur tijd zijn 5 filmpjes opgenomen. Mooi om te zien hoe docenten (soms best zenuwachtig) hun vuurdoop krijgen als ‘nieuwslezer’ terwijl andere collega’s nieuwsgierig toekijken. Ik verwacht een toeloop op het gebruik van de apparatuur van Company Webcast. Het is nu tijd te investeren in een betere studioruimte, camera en microfoons, om samen met (studenten van) Mediadesign een en ander professioneel in te richten.


Inderdaad Hans gaat het nog druk krijgen.

donderdag 25 september 2014

ViM: gebruikersgroep videolessen in het MBO.

Dit is een kopie van het blog van JaapJan Vroom aangevuld met een kennisclip van mij

Videolessen in het MBO worden steeds meer gebruikt. Het delen van kennis rond de techniek ervan, laat staan de didactiek komt helaas nog niet echt op gang. Hans Steeman (ROC van Nijmegen) en ik willen hier wat aan doen en hebben daarom ViM gestart: gebruikersgroep videolessen in het MBO. Op 24 november vindt de startbijeenkomst plaats. Meld je aan!

Onze ervaring is dat videolessen gebruikt kunnen worden om bestaand onderwijs te verbeteren. Daarnaast kan het gebruik van videolessen echter ook een breekijzer, een eyeopener zijn om nieuwe vormen van onderwijs te initiëren. Daarom de toch wel serieuze ondertitel van ViM: Polijsten waar kan, schuren waar moet.

De gebruikersgroep staat open voor alle ROC's en AOC's die gebruik maken van videolessen in hun onderwijs. Vier keer per jaar willen we  aandacht besteden aan techniek, didactiek en implementatie. Dit kan fysiek, maar ook online natuurlijk. Getracht wordt om bijeenkomsten thematisch op te zetten en deskundigen uit te nodigen die ons kunnen inspireren of juist met de voeten weer op de grond te zetten.

Doel ViM
Het doel van de gebruikersgroep is om ervaringen uit te wisselen, denktank te zijn richting leveranciers en het definiëren van externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het gebruik van videolessen in het MBO.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kunnen komen. 
 1. Ervaringen uitwisselen.
  o manier van opnemen
  o apparatuur
  o inbedden in organisatie
  o didactiek rond videolessen
  o scenario's/opnameregie/lengte
  o interactiviteit/toetsen
  o delen van materialen
  o implementatie
 2. Externe ontwikkelingen.
  o Focus op Vakmanschap & begeleide onderwijstijd
 3. Denktank met output richting leveranciers.
  o Interactiviteit
  o Koppeling kennisnet federatie 
Interesse? Mail naar Hans of JaapJan en we houden je op de hoogte.

zaterdag 6 september 2014

Mediawijsheid TWEE

‘Of ik – op de rand van de vakantie-  ff een lessenserie voor 10 lessen over mediawijsheid wil schrijven voor de Netwerkschool in Boxmeer’.
Nu zijn er mensen die mij kennen en weten dat ik niet zo makkelijk NEE zeg tegen zo’n uitdagende opdracht.  En och, die vakantie had ik in juni ook al gehad.
Dus braaf aan de slag gegaan in de natste zomermaand om met het vele materiaal dat er al is van mediawijzer en Ashwin Brouwer (en helaas niet van Patrick, omdat het bestaande KW1 pakket voor een groepje van 15 toch te duur gevonden werd) een lessenserie met opdrachten te maken.  Over het resultaat ben ik best tevreden. 
Natuurlijk starten we met bewust worden van de digitale afdruk die van ‘iedereen’ bestaat.  Best wel spannend om klasgenoten eens op  jou profile te laten googelen en daarvan een beeld samen te laten stellen. Vervolgens gaan we klassikaal maar eens inventariseren wat en waarvoor we al die apps en tools gebruiken en natuurlijk komt daarbij ook ongewenste gedrag om de hoek kijken.
Stap drie is het verwerven van het inzicht dat alles wat op het internet staat niet zomaar waar of een feit is.  Socrative is de tool om te laten zien wat feit of mening is.

De andere lessen gaan over het systematisch verwerven van kennis voor onderzoek en werkstuk. De grote opdracht : ‘het maken van een eigen kennisclip’, wordt ingeleid door een eenvoudige uitleg over leren. Ook natuurlijk aan de hand van een kennisclip.

De docent Netwerkschool die de lessen gaat verzorgen is enthousiast en natuurlijk ga ik proberen een aantal van de lessen te volgen en kunnen we samen,  na evaluatie komen tot een universeel toepasbaar lessenpakket voor het ROC.  Wat daarbij zeker niet mag ontbreken is de mooie website van Ashwin Brouwer met uitleg over alle tools die studenten bij sociale media (ook voor het onderwijs) kunnen inzetten. 

vrijdag 20 juni 2014

Ontmoeten

Gisteren, donderdag 20 juni, organiseerde het ROC Nijmegen een ‘ontmoeting’ met Theo Douma, lid van het College van Bestuur over de nieuwe visie op ICT en onderwijs.  Aanwezig waren zo’n 30  medewerkers uit onderwijs en ondersteunende diensten. Aan de hand van enkele sheets schetste Theo de geschiedenis en de toekomstige ontwikkelingen.  Een prima zaak om zo met het personeel in debat te gaan. Uit de opmerkingen vanuit de zaal bleek ook dat de aanwezigen, en dan met name vanuit het onderwijs, dringend de behoefte hebben (opnieuw en langdurig) betrokken te worden bij ontwikkelingen en investeringen in ICT-toepassingen die het onderwijs en de didactiek ondersteunen. Een pleidooi,  vanuit de basis dus,  voor een goede (kritische) gebruikersorganisatie. Ook een aanpaste scholing en het uitwisselen van ‘good practices’ hoort daarbij. Voor mij kan het nieuwe schooljaar (ja, ik heb al vakantie gehad) dus niet vroeg genoeg beginnen! 

Mooi dat op hetzelfde moment een nieuwe versie uitkomt van een bundeling van ervaringen met toepassingen van sociale media tools in het onderwijs. Er wordt dus al heel wat uitgewisseld. In vlot geschreven stijl geven docenten, leerkrachten en onderwijzers vanuit hun eigen ervaringen commentaar op de door hen gebruikte tools . Een aanrader: ff downloaden dus.

donderdag 27 maart 2014

Ik blog even bij de buren

Nu ik ook blog voor de conferentie GROEI en BLOEI  verwijs ik daar graag even naar mijn nieuwste bijdrage en het gehele blog

vrijdag 21 maart 2014

Weblectures 'Live-streamen'

Deze week heb ik een experiment gedaan met het ‘live streamen’ van twee masterclasses die in het kader van de Netwerkschool (opleiding zorg en welzijn) in Boxmeer werden verzorgd. De masterclasses werden live gevolgd door studenten zorg en welzijn van het ROC Nijmegen. Dat ging niet vlekkeloos en was daarom ook een goede ervaring. De technische afwikkeling met behulp van twee ICT-stagiaires verliep vlekkeloos. Ook de apparatuur en de instellingen en gebruiksmogelijkheden daarvan, van Webcast Company was prima op orde. Waarom verliep het dan niet goed?

De eerste masterclass over oncologie werd helaas begeleid door een bijna onleesbare Prezi. Ook de inhoud – te algemeen en te weinig uitdagend- sprak niet aan. Daarbij kwam dat de  presentator niet de vereiste vaardigheden had om het onderwerp boeiend voor het voetlicht te brengen. Jammer dus. En dan blijkt dat een ‘saaie les’ op video nog saaier wordt. Het gevaar dreigt dan – en dat gebeurde ook- dat de innovatie, het ‘live streamen’, de schuld van de mislukking kreeg. Wat we dus geleerd hebben is:
 1. Overleg altijd van te voren over inhoud en vorm van de presentatie, zodanig dat je ervan overtuigd bent dat er een goed te volgen en uitdagende Masterclass kan gaan ontstaan.
 2. Stel camera en geluid zo op dat er optimaal gelegenheid is tot interactie. Programmeer 3  camerastanden in zodat en spreker(s) en het publiek goed te zien is. Liever nog: werk met twee camera’s en zorg voor een regisseur die kan switchen.
 3. Licht ook het publiek op afstand goed in. Het is beter om met eigen individuele laptops de masterclass te volgen dan dat het via een digiboard wordt bekeken. Zorg ervoor dat het publiek weet hoe ze kunnen reageren en hoe daar commentaar op gegeven wordt.
 4. Het mbo-publiek is snel afgeleid, wil interactie en zal zonder aanwezige activerende docent snel afhaken. Het is de vraag of deze manier van het inzetten van weblectures voor onze studenten überhaupt wel zal werken.
 5. Om de masterclass (deels) te zien kun je deze url aanklikken.
Masterclass nummer twee ging over menslievende professionalisering in de zorg. De gebruikte prezi was prima en de presentatoren gingen veelvuldig interactie aan met het aanwezige publiek. Ook vanuit de volgers in Nijmegen werden via de live stream vragen gesteld. Toch waren er hier ook verbeterpunten.
 1. Door de keuze van de camera opstelling ( zowel publiek als presentatoren in beeld kunnen brengen) keek Nijmegen niet ‘in de ogen’ van degenen die de masterclass gaven. Dat zorgde voor minder betrokkenheid.
 2. In het op afstand stellen en overbrengen van de vragen zat wat tijdsverschil, waardoor de betrokkenheid ook minder vergroot werd.
 3. In de presentatie zaten nogal wat filmpjes verwerkt. Die komen in de livestream niet goed door. Door middel van het instellen van een ‘switch’ tussen camera en encoder is het mogelijk de filmpjes ook vanaf een laptop live te streamen.
 4. De vragen vanuit Nijmegen kwamen goed door en werden ook aan de presentator doorgegeven. Dit zou via een soort live chat nog verbeterd kunnen worden.
 5. Bekijk hier deze masterclass
Wat zijn nu nog overall verbeterpunten/ervaringen bij livestream weblectures.
 1. De ondersteuning van ICT-stagiaires is prima. Zowel bij het opnemen als bij de volgers heeft dat meerwaarde. Zij kennen het programma en kunnen tips geven voor bediening en gebruik.
 2. Een optie zou kunnen zijn om studenten van media-design ( en hun apparatuur) te gebruiken om livestream weblectures ( maar ook kennisclips)te helpen professionaliseren.
 3. Het inschakelen en toepassen van de nieuwe live-manager van company webcast zodat meer interactiviteit bewerkstelligd kan worden
 4. Het maken van een handleiding van/voor presentators en toeschouwers over de (on) mogelijkheden van live-stream weblectures.
 5. Investeren in apparatuur om betere beeld en geluidkwaliteit te bewerkstelligen.
Tot slot
We moeten ons goed afvragen of het live-streamen of gelijktijdig volgen van een les door meerdere klassen in het MBO op voorhand meerwaarde heeft. Tot het inzetten van minder personeel zal het zeker niet leiden. De mogelijkheden om met deze apparatuur kennisclips op te nemen (met interactieve elementen zoals polls en toetsen ) past wellicht beter bij ons onderwijs en onze doelgroep.

Ik hoop deze ervaringen ook te delen met mijn toeschouwers tijden de Groei en Bloei- conferentie (CVI) Klik hier voor het programma en mijn workshop

woensdag 12 maart 2014

Weblectures bij Netwerschool ( Conferentie Groei en Bloei)

Presentatie conferentie
Inzet en effectiviteit Weblectures bij de netwerkschool 
RONDE 3 Dexter 17

Sinds 1 augustus 2011 maakt de Netwerkschool (onderdeel van het ROC Nijmegen) gebruik van weblectures bij het verzorgen van beroepsgericht onderwijs. Hoe worden deze lectures gemaakt, beheerd en ingezet en wat is het rendement daarvan op lerenden? De ervaringen hiermee willen we in deze presentatie graag delen. Daarvoor gebruiken we voorbeelden uit de onderwijspraktijk en zoomen we in op resultaten van een recent onderzoek naar het leerrendement van weblectures bij een groep studenten. Deze workshop wordt ondersteund door Olaf Lawerman van Companywebcast die een uitgebreide instructie over het werken met webcasts heeft geschreven. Een Trello-discussieplatform over ervaringen met Webinars voor het MBO staat on line:https://trello.com/hst - See more at: http://www.cviweb2014.nl/1_774_Inzet_en_effectiviteit_van_weblectures_bij_de_Netwerkschool.aspx#sthash.Tjz1yMPd.dpuf

zaterdag 25 januari 2014

Weblectures (of Kennisclips) binnen het onderwijs op het ROC.Vorige week woensdag (20 jan 2014) publiceerde ik een nota voor ROC Nijmegen over ‘Flipped Classroom’, naar aanleiding van mijn ervaringen bij het gebruik van weblectures/kennisclips bij de Netwerkschool.  Inmiddels heb ik al veel reacties zowel van binnen het ROC als daarbuiten mogen ontvangen. Ik stuurde deze nota aan een select aantal personen – gewoon je adressenlijst langs lopen en BC aanklikken-  het blijkt echter dat er meer belangstelling voor bestaat. Dus bij deze ‘publiceer’ ik deze nota voor anderen via mijn weblog. Interessant om nog eens te benadrukken is,  dat ik nu samen met Harrie Theunissen onderzoek doe naar de inzet van kennisclips bij de Netwerkschool en dat de resultaten hiervan (en de aanbevelingen over inzet en (didactische) organisatie van deze tool) besproken gaan worden tijdens de CvI conferentie van 2 en 3 april​.
Een mooie spin-off van de publicatie van de nota is een tweetal afspraken die inmiddels gemaakt zijn met teams die hier meer over willen weten en er mogelijk mee aan de slag gaan. Maar er kan nog veel meer.  Laat ik dan wel zorgen dat ik goed aansluit bij de wens en ervaringen in het onderwijs!
Klik hier​ voor de link naar de nota: Weblectures (of Kennisclips) binnen het onderwijs op het ROC (Nijmegen)

maandag 20 januari 2014

HELLUP van ICT ?

Om een betere verantwoording te krijgen voor de Inspectie…Nee wacht, om het onderwijs te verbeteren, gaan we bij het ROC Nijmegen de gegeven onderwijsmodulen evalueren. Nu is een enquête via SurveyMonkey of via Google forms snel op- en uitgezet. Daar gaan we ook mee experimenteren. Maar eigenlijk willen we iets meer, want 40 enquêtes met andere vakken en klassen en andere opleidingen maken (en gegevens verwerken, samenvoegen en analyseren) is toch wel een administratieve klus. Dus vragen we ICT hulp aan vrienden en bekenden.  Wat we eigenlijk willen is een soort zelf beheerde SurveyMonkey. Een systeem waar we de benodigde data (klas, team opleiding, etc) naar toe kunnen exporteren en dat dan met behulp van een standaard enquête, teams ( teammanagers) zelf de benodigde enquêtes voor klas/opleiding/docent kan klaar zetten en via een link kan laten afnemen. Nog mooier zou zijn, als de verkregen data ook nog centraal of op sector of team zijn samen te voegen en of te vergelijken met eerdere resultaten.  Ben benieuwd hoe andere ROC’s hier mee omspringen. Bestaat er zo’n tool? Is er meer behoefte aan? Graag via opmerkingen reageren.