vrijdag 20 juni 2014

Ontmoeten

Gisteren, donderdag 20 juni, organiseerde het ROC Nijmegen een ‘ontmoeting’ met Theo Douma, lid van het College van Bestuur over de nieuwe visie op ICT en onderwijs.  Aanwezig waren zo’n 30  medewerkers uit onderwijs en ondersteunende diensten. Aan de hand van enkele sheets schetste Theo de geschiedenis en de toekomstige ontwikkelingen.  Een prima zaak om zo met het personeel in debat te gaan. Uit de opmerkingen vanuit de zaal bleek ook dat de aanwezigen, en dan met name vanuit het onderwijs, dringend de behoefte hebben (opnieuw en langdurig) betrokken te worden bij ontwikkelingen en investeringen in ICT-toepassingen die het onderwijs en de didactiek ondersteunen. Een pleidooi,  vanuit de basis dus,  voor een goede (kritische) gebruikersorganisatie. Ook een aanpaste scholing en het uitwisselen van ‘good practices’ hoort daarbij. Voor mij kan het nieuwe schooljaar (ja, ik heb al vakantie gehad) dus niet vroeg genoeg beginnen! 

Mooi dat op hetzelfde moment een nieuwe versie uitkomt van een bundeling van ervaringen met toepassingen van sociale media tools in het onderwijs. Er wordt dus al heel wat uitgewisseld. In vlot geschreven stijl geven docenten, leerkrachten en onderwijzers vanuit hun eigen ervaringen commentaar op de door hen gebruikte tools . Een aanrader: ff downloaden dus.