donderdag 25 september 2014

ViM: gebruikersgroep videolessen in het MBO.

Dit is een kopie van het blog van JaapJan Vroom aangevuld met een kennisclip van mij

Videolessen in het MBO worden steeds meer gebruikt. Het delen van kennis rond de techniek ervan, laat staan de didactiek komt helaas nog niet echt op gang. Hans Steeman (ROC van Nijmegen) en ik willen hier wat aan doen en hebben daarom ViM gestart: gebruikersgroep videolessen in het MBO. Op 24 november vindt de startbijeenkomst plaats. Meld je aan!

Onze ervaring is dat videolessen gebruikt kunnen worden om bestaand onderwijs te verbeteren. Daarnaast kan het gebruik van videolessen echter ook een breekijzer, een eyeopener zijn om nieuwe vormen van onderwijs te initiëren. Daarom de toch wel serieuze ondertitel van ViM: Polijsten waar kan, schuren waar moet.

De gebruikersgroep staat open voor alle ROC's en AOC's die gebruik maken van videolessen in hun onderwijs. Vier keer per jaar willen we  aandacht besteden aan techniek, didactiek en implementatie. Dit kan fysiek, maar ook online natuurlijk. Getracht wordt om bijeenkomsten thematisch op te zetten en deskundigen uit te nodigen die ons kunnen inspireren of juist met de voeten weer op de grond te zetten.

Doel ViM
Het doel van de gebruikersgroep is om ervaringen uit te wisselen, denktank te zijn richting leveranciers en het definiëren van externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het gebruik van videolessen in het MBO.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kunnen komen. 
 1. Ervaringen uitwisselen.
  o manier van opnemen
  o apparatuur
  o inbedden in organisatie
  o didactiek rond videolessen
  o scenario's/opnameregie/lengte
  o interactiviteit/toetsen
  o delen van materialen
  o implementatie
 2. Externe ontwikkelingen.
  o Focus op Vakmanschap & begeleide onderwijstijd
 3. Denktank met output richting leveranciers.
  o Interactiviteit
  o Koppeling kennisnet federatie 
Interesse? Mail naar Hans of JaapJan en we houden je op de hoogte.

zaterdag 6 september 2014

Mediawijsheid TWEE

‘Of ik – op de rand van de vakantie-  ff een lessenserie voor 10 lessen over mediawijsheid wil schrijven voor de Netwerkschool in Boxmeer’.
Nu zijn er mensen die mij kennen en weten dat ik niet zo makkelijk NEE zeg tegen zo’n uitdagende opdracht.  En och, die vakantie had ik in juni ook al gehad.
Dus braaf aan de slag gegaan in de natste zomermaand om met het vele materiaal dat er al is van mediawijzer en Ashwin Brouwer (en helaas niet van Patrick, omdat het bestaande KW1 pakket voor een groepje van 15 toch te duur gevonden werd) een lessenserie met opdrachten te maken.  Over het resultaat ben ik best tevreden. 
Natuurlijk starten we met bewust worden van de digitale afdruk die van ‘iedereen’ bestaat.  Best wel spannend om klasgenoten eens op  jou profile te laten googelen en daarvan een beeld samen te laten stellen. Vervolgens gaan we klassikaal maar eens inventariseren wat en waarvoor we al die apps en tools gebruiken en natuurlijk komt daarbij ook ongewenste gedrag om de hoek kijken.
Stap drie is het verwerven van het inzicht dat alles wat op het internet staat niet zomaar waar of een feit is.  Socrative is de tool om te laten zien wat feit of mening is.

De andere lessen gaan over het systematisch verwerven van kennis voor onderzoek en werkstuk. De grote opdracht : ‘het maken van een eigen kennisclip’, wordt ingeleid door een eenvoudige uitleg over leren. Ook natuurlijk aan de hand van een kennisclip.

De docent Netwerkschool die de lessen gaat verzorgen is enthousiast en natuurlijk ga ik proberen een aantal van de lessen te volgen en kunnen we samen,  na evaluatie komen tot een universeel toepasbaar lessenpakket voor het ROC.  Wat daarbij zeker niet mag ontbreken is de mooie website van Ashwin Brouwer met uitleg over alle tools die studenten bij sociale media (ook voor het onderwijs) kunnen inzetten.