zaterdag 19 december 2015

MOOVLY

In dit schooljaar mocht ik, na een uitstekende Preziday kennismaken met Moovly  Een mooie tool om animatiefilmpjes te maken, die zeker in het onderwijs goed toepasbaar zijn om een aantal onderwerpen op een originele manier uit te diepen. Inmiddels heb ik mezelf wat meer bekwaamd in het gebruik van moovly. Ik heb een proef cursus gegeven, een beknopte handleiding geschreven en ga in 2016 in het kader van 'de ontmoeting' van het ROC Nijmegen een cursus aan collega's geven. Ook voor een Gelderse bijeenkomst (4 februari bij het ROC Nijmegen) van 'Talentstimuleren' lever ik een bijdrage met Moovly. 
Om je een voorbeeld te geven wat met Moovly kan, plaats ik hier een filmpje dat gemaakt is voor de studenten van het ROC over het thema pesten. 

Heb je belangstelling voor (een cursus) Moovly mail dan naar : Hanzie54@gmail.com


woensdag 30 september 2015Ja misschien kennen jullie we wel het KOEFNOENfilmpje
over het invoeren van een nieuwe rekenmethode op een ouderavond in het basisonderwijs, maar in het MBO worden ook ouderavonden gehouden over  het rekenonderwijs en de examinering daarvan. Gelukkig met een ander verloop.
Gisteren  29 september organiseerde het team Juridisch een avond om ouders (en studenten) nader te informeren over het niveau, de examinering  en het onderwijs van/in rekenen. Met veertig mensen een mooie opkomst en een geanimeerde bijeenkomst. Het is immers niet mis om te horen dat dit schooljaar mogelijk 40%  van de studenten hun opleiding op niveau 4 niet zullen halen als gevolg van de uitslag van het rekenexamen.

In ieder geval zaak om niet bij de pakken neer te zitten en het rekenonderwijs  goed aan te pakken.  Informatieve Prezi’s  (Astrid en Hans) gaven het publiek meer duidelijkheid. Zorgen over de ontwikkeling en waarom het MBO als eerste moet worden afgerekend op dit rekenonderwijs  werden niet weggenomen., maar ouders en studenten waren blij over hoe ze geïnformeerd werden en hoe ze zich samen kunnen voorbereiden op de centrale examens. Een goed voorbeeld dat een vervolg verdient !!!????

zondag 20 september 2015

ROC4refugees

Woensdag besloten de gemeentes Nijmegen en Heumen tot het inrichten van een tentenkamp op Heumensoord voor de tijdelijke opvang van 3.000 vluchtelingen. Een mooie actie,  nodig om solidair deze ontheemden uit oorlogsgebieden op te vangen. Een groot deel van deze mensen zal in Nederland blijven en gaan deelnemen aan onze samenleving. Dat zal niet vanzelf gaan. Daar is inspanning, begeleiding  en scholing voor nodig. En juist hier ligt er ook een kans voor het ROC Nijmegen. Net zoals bij andere activiteiten zoals het EK voetbal<21 kunnen we ook nu een win-win situatie gaan creëren.  Kan ‘Techniek’ met bouw en infra ondersteunen bij de opbouw en inrichting van het kamp? Of is het aan ‘Pedagogisch Werk’ om ondersteuning te leveren bij kinderopvang? Of kan ‘Economie’ ondersteuning bieden door korte cursussen aan te bieden. Het combineren van onze competenties en leervragen met de wensen van deze vluchtelingen is een uitdaging voor het onderwijs, maar levert alleen maar winnaars op.
Laten we dus niet alleen zelf bedenken wat we kunnen leveren, maar laten we vooral vragen wat er nodig is. Dat kan via noodopvang@stipnijmegen.nl . Misschien is het ook slim om het een en ander te coördineren, of samenwerking te zoeken met de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Ik ben daarvoor beschikbaar! 

woensdag 3 juni 2015

Scholen om van te leren

Vannacht om 5.30 uur wakker geworden. Dat heb je soms als je nog door maalt over een intensief gesprek met een directeur over de invoering van nieuwe ict-applicaties voor het onderwijs. Omdenken! Je gedachten verzetten. Je scrollt door je tijdlijn van je twitterberichten en warempel je stuit op een enerverende publicatie. Het boek: Scholen om van te leren. Een uitgave van kennisnet waarin bericht wordt over 8 scholen (ook voortgezet onderwijs) die het hebben aangedurfd om echt vernieuwend onderwijs in te voeren. Een aanrader voor iedereen die binnen ons ROC bezig is met onderwijsvernieuwing. Een kans voor onderwijs-regisseurs  die op basis van nieuwe KD’s bezig zijn onderwijs (anders?) vorm te geven.  Een must voor elke onderwijsdirecteur om de onderwijsteam in hun kracht te zetten en uit te dagen vernieuwende concepten en maatwerk juist in het MBO toe te passen.
En wat staat erin over de ervaringen met de toepassing van ICT in het onderwijs? “Denk in functionele eisen. ….. formuleer eerst met elkaar gebruikerswensen. Bijvoorbeeld: Als docent wil ik toegang tot actuele onderwijskennis zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert.  Als begeleider wil ik…. Etc. Kies daarna pas de producten die daar bij horen. Houd je wensenlijst in stand. Probeer te gebruiken wat er is, vervang het als je iets beters vindt.”

Dat is toch wel iets anders dan je eerst te conformeren aan bepaalde producten om ze vervolgens in het onderwijs te implementeren…….. 

maandag 5 januari 2015

Mijn onderwijsmoment

Rond nieuwjaar is het natuurlijk trendy om lijstje te maken en terug of vooruit te denken.  De site mijn moment is daarvan een voorbeeld.  Karin Winters (onderwijsmens in hart en nieren) heeft het initiatief genomen om complementair hieraan de site ‘mijn onderwijsmoment’ op te zetten. Op deze site een dertig tal bijdragen van personen uit het onderwijs. Ik was vereerd dat dit daar ook voor gevraagd werd. Lees hier mijn bijdrage.