woensdag 3 juni 2015

Scholen om van te leren

Vannacht om 5.30 uur wakker geworden. Dat heb je soms als je nog door maalt over een intensief gesprek met een directeur over de invoering van nieuwe ict-applicaties voor het onderwijs. Omdenken! Je gedachten verzetten. Je scrollt door je tijdlijn van je twitterberichten en warempel je stuit op een enerverende publicatie. Het boek: Scholen om van te leren. Een uitgave van kennisnet waarin bericht wordt over 8 scholen (ook voortgezet onderwijs) die het hebben aangedurfd om echt vernieuwend onderwijs in te voeren. Een aanrader voor iedereen die binnen ons ROC bezig is met onderwijsvernieuwing. Een kans voor onderwijs-regisseurs  die op basis van nieuwe KD’s bezig zijn onderwijs (anders?) vorm te geven.  Een must voor elke onderwijsdirecteur om de onderwijsteam in hun kracht te zetten en uit te dagen vernieuwende concepten en maatwerk juist in het MBO toe te passen.
En wat staat erin over de ervaringen met de toepassing van ICT in het onderwijs? “Denk in functionele eisen. ….. formuleer eerst met elkaar gebruikerswensen. Bijvoorbeeld: Als docent wil ik toegang tot actuele onderwijskennis zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert.  Als begeleider wil ik…. Etc. Kies daarna pas de producten die daar bij horen. Houd je wensenlijst in stand. Probeer te gebruiken wat er is, vervang het als je iets beters vindt.”

Dat is toch wel iets anders dan je eerst te conformeren aan bepaalde producten om ze vervolgens in het onderwijs te implementeren……..