zondag 20 september 2015

ROC4refugees

Woensdag besloten de gemeentes Nijmegen en Heumen tot het inrichten van een tentenkamp op Heumensoord voor de tijdelijke opvang van 3.000 vluchtelingen. Een mooie actie,  nodig om solidair deze ontheemden uit oorlogsgebieden op te vangen. Een groot deel van deze mensen zal in Nederland blijven en gaan deelnemen aan onze samenleving. Dat zal niet vanzelf gaan. Daar is inspanning, begeleiding  en scholing voor nodig. En juist hier ligt er ook een kans voor het ROC Nijmegen. Net zoals bij andere activiteiten zoals het EK voetbal<21 kunnen we ook nu een win-win situatie gaan creëren.  Kan ‘Techniek’ met bouw en infra ondersteunen bij de opbouw en inrichting van het kamp? Of is het aan ‘Pedagogisch Werk’ om ondersteuning te leveren bij kinderopvang? Of kan ‘Economie’ ondersteuning bieden door korte cursussen aan te bieden. Het combineren van onze competenties en leervragen met de wensen van deze vluchtelingen is een uitdaging voor het onderwijs, maar levert alleen maar winnaars op.
Laten we dus niet alleen zelf bedenken wat we kunnen leveren, maar laten we vooral vragen wat er nodig is. Dat kan via noodopvang@stipnijmegen.nl . Misschien is het ook slim om het een en ander te coördineren, of samenwerking te zoeken met de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Ik ben daarvoor beschikbaar! 

Geen opmerkingen: