maandag 2 oktober 2017

Hoe kun je als OR ict tools toepassen in je werk?

Op verzoek van een goede vriend van mij mag ik op 11 oktober tijdens de OR-live event twee presentaties verzorgen over het gebruik van ICT-tools in het werk van ondernemingsraden. Een nieuwe uitdaging, die als je het nader bekijkt natuurlijk niet zover van de onderwijspraktijk af liggen.
Wat ga ik doen:
In workshop een ga ik in op de manieren die OR-en kunnen gebruiken om hun achterban te raadplegen. Traditioneel natuurlijk via nieuwsbrieven, vergaderingen en tijdens de (informele) wandelgangen. Maar het kan natuurlijk ook heel goed met behulp van google forms. Zaak daarbij is natuurlijk wel de juiste vragen te stellen, aandacht te hebben voor ICT-bekwaamheid van zowel de opstellers als de  achterban en te blijven focussen op de inhoud.
Dat geldt natuurlijk ook voor workshop twee waarbij ik de deelnemers laat kennismaken met    en methoden om     
    film/beeldmateriaal te
    gebruiken bij de uitleg van items die de OR en
    haar achterban aan het hart gaan. Ik heb daarbij
    de oude bekende gemeente Schonenvaart van
    stal gehaald om een voorbeeldfilmpje te maken.Dat alles mag ik uitvoeren namens de organisatie OR-coach ,die ondernemingsraden bij staat met advies en scholing. Een mooie nieuwe uitdaging!


donderdag 8 juni 2017

Prezi (Next) en Moovly (Studio)

Update 23 augustus: Ja Hanzie, Dat is natuurlijk niet verstandig vlak voor de vakantie zo iets posten. Geef die docenten eerst de tijd om even bij te komen van het afgelopen schooljaar. Nu ze weer met frisse moed beginnen hebben ze ook zin zich te oriënteren op (ver) nieuw (d)e tools.

Prezi (Next) en Moovly (Studio) zijn vernieuwd, nu gebaseerd op html5 en niet meer op flash. Ik heb de Pinksteren (2017) besteed aan het schrijven van twee (beknopte) handleidingen waarmee je deze tools onder de knie kunt krijgen. Die wil ik best wel delen, maar nog beter is natuurlijk een workshop of een cursus af te spreken om te leren deze leuke presentatietechnieken toe te passen. Zeker in het onderwijs. Interesse? mail naar Hanzie54@gmail.com
zie een voorbeeld: